Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met de buitenschoolse opvang (bso) Wheermolen (onderdeel van Stichting Kinderopvang Purmerend). 
Leerlingen van KC Wheermolen, die gebruik maken van deze voorziening, worden na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers en gaan samen met hen naar de opvangruimte.
Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang, gaan om 8.20 uur naar hun klas.
Alles handig onder 1 dak in hetzelfde kindcentrum!

Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Wilt u meer weten over bso Wheermolen? Dat kan hier!

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."