Naschoolse activiteiten

Samen met partners als Cultuurhuis Wherelant, Muziekschool Waterland, het NKT en Spurd worden naschoolse activiteiten aangeboden in ons kindcentrum voor kinderen van KC Wheermolen.
Onlangs hebben we de subsidie School en Omgeving aangevraagd en toegekend gekregen.
Hiermee kunnen we ons aanbod (tijdelijk) enorm uitbreiden. Na iedere vakantie start een nieuw blok met leuke en leerzame activiteiten. De nieuwste flyer vindt u telkens hier en natuurlijk via het ouderportaal en onze Facebookpagina:


 
Spelen en sporten
Voor de lichamelijke en de emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen structureel aan sport doen. Dat gaat het best door lid te zijn van een sportvereniging. Om kennis te maken met verenigingssport voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren de lokale sportverenigingen buitenschoolse toernooien en -activiteiten voor deze leeftijdsgroep zoals hockey, handbal, dammen, peanutbal, korfbal, voetbal, schaken en atletiek. We hebben een sportcommissie (twee ouders van de oudervereniging en een leerkracht) die bekijkt aan welke van deze sportactiviteiten de school mee gaat doen. Voorafgaand aan het toernooi worden de kinderen en hun ouders door de sportcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van alle noodzakelijke wetenswaardigheden rond het betreffende toernooi. Ons motto daarbij is: kennismaken is belangrijker dan winnen!
 

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."