Bibliotheek Waterland

De bibliotheek op school
Lezen is leuk én belangrijk voor de taalontwikkeling! In ons kindcentrum staat in samenwerking met de Bibliotheek Waterland een bibliotheek op school met een collectie van ruim 2.000 boeken voor kinderen 0-12 jaar waarvan ook niet-leerlingen van de school gebruik kunnen maken. Deze volwaardige bibliotheek bevordert taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid van onze leerlingen.

Leesbevordering en mediawijsheid
Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het leesonderwijs in de klas. Doel is kinderen te laten ervaren dat lezen leuk is. Handig hulpmiddel daarbij is het digitale SchoolWise. Daarmee ontdekken kinderen zelf leuke boeken, maar ook betrouwbare, relevante informatie op het internet, voor spreekbeurten, werkstukken of projecten. Door bij te houden wat ze hebben gelezen en wat ze daarvan vonden, ontvangen de leerlingen kleine beloningen in hun virtuele prijzenkast.

Taalontwikkeling stimuleren met de VoorleesExpress
Ook kunnen ouders via de school inschrijven voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Een vrijwilliger van de VoorleesExpress komt bij u thuis voorlezen. Zo stellen we ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier.

Bibliotheekservicepunt voor jong én oud
De bibliotheek op school is ook een servicepunt van de bibliotheek voor iedereen. Kinderen en volwassenen uit de wijk kunnen op maandag tot en met vrijdag tussen 14.00-16.30 uur van het servicepunt gebruikmaken door thuis via de website boeken en andere media te reserveren, deze af te halen en weer in te leveren in de school. Ook boeken die in de bibliotheek aan de Waterlandlaan zijn geleend, kunnen bij het servicepunt worden ingeleverd. Zo is de bibliotheek lekker dichtbij voor jong én oud!

Buitenschoolse leesactiviteiten
Samen met de bibliotheek wordt met extra subsidie van de gemeente Purmerend gestart met extra leesactiviteiten buiten schooltijden voor de inwoners van de Wheermolen. Je kunt denken aan een leesclub voor kinderen van 10-12 jaar of extra voorleesuurtjes voor de kleintjes.
 

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."