Waarom Wheermolen?

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. We helpen hier graag bij! Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van Wheermolen op een rijtje gezet: 
 
 • Wij werken met een continurooster met vijf gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur. Hierdoor worden de rust en regelmaat op school bevorderd en beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
 • Ons nieuwe Kindcentrum is in januari 2023 gestart in ons gloednieuwe gebouw Voor kinderen van 0-12 jaar. Samen met SKOP zorgen we elke werkdag voor onderwijs en opvang tussen 7.00-18.30 uur.
 • Wij zijn een Vreedzame school met een veilig en geordend leer- en werkklimaat. Wij hebben respect voor elkaar. We staan open voor elkaar en kunnen ons goed inleven in de ander.
 • We zijn een school met veel diversiteit en kijken goed naar de sociaal-maatschappelijke achtergrond van onze leerlingen. We zijn er trots op dat er leerlingen met 40 verschillende nationaliteiten op onze school zitten. We leren ontzettend veel van elkaar!   
 • Wij bieden onze leerlingen graag een gezonde schoolomgeving: We drinken dagelijks  in de eerste pauze water en eten fruit/groenten. Ieder kind krijgt een Dopperfles die dagelijks met water wordt gevuld. Water drinken zorgt voor betere concentratie én is duurzaam. We hopen dat onze leerlingen hierdoor uit zichzelf gezonde keuzes leren maken.
 • Wij volgen continu de ontwikkeling van uw kind en bieden waar nodig ondersteuning. We hebben een actieve ondersteuningsstructuur, waarbij de leerkrachten en de intern begeleiders zorgen voor een adequate begeleiding van die leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Uiteraard worden ouders tijdig betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 
 • Het taal- en leesonderwijs staat hoog in ons vaandel. In samenwerking met de Bibliotheek Waterland hebben we eigen bibliotheek in ons kindcentrum die ondersteund wordt door een leesconsulent.
 • Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op 21st Century skills: vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.
 • We hebben aandacht voor cultuur met kwaliteit, zoals muziek, dans en beeldende vorming. Hierbij werken we samen met partners als het NKT, de Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant.
 • Een vakleerkracht voor gymnastiek geeft 2x per week gymlessen aan de groepen 1-8. Ook bieden we buitenschoolse sportactiviteiten aan.
 • Ons ICT-aanbod is afgestemd op onze lesstof. We werken met Snappet en beschikken over moderne ict-apparatuur en voorzieningen: alle kinderen hebben op school een eigen Chromebook. We maken onze leerlingen Mediawijs door van groep 1-8 te werken met het Mediapaspoort.
 • wij hebben een groot buitenplein met veel bomen, waar je lekker kunt spelen in het zand of de diverse speeltoestellen.
 • Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen om tot zo goed mogelijke resultaten te komen op het gebied van verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook op het vlak van het omgaan met elkaar.
Meer weten?
Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs, download dan hier de schoolgids.

Ouders aan het woord

"Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen. "

"Als ouder kun je altijd met je vraag en/of klacht terecht bij de desbetreffende persoon en wordt er naar je geluisterd."