Onze visie

KC Wheermolen = Wherelds: verschil mag er zijn!
 
Wij zijn een openbare school van stichting OPSPOOR waar kinderen in een veilige omgeving op hun eigen niveau vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst goed kunnen gebruiken. Zodat ze later kunnen worden wat ze willen worden!


OPSPOOR VISIE
OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en de omliggende gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. 
Op onze 37 scholen werken wij dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van onze toekomstmakers.

Voor toekomstmakers
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker; informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. 

Een kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS. Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van elk kind. En dat doen we met ambitie. Wij dagen onze leerlingen én onszelf uit om steeds een stapje verder te gaan, om alle kansen en talenten maximaal te benutten. 

Gereedschap voor de toekomst
Essentiële vaardigheden voor de toekomst zijn volgens OPSPOOR:
 • Creativiteit
 • Een onderzoekende en ondernemende houding
 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Eigenaarschap 

  Immers, we zijn niet alleen met het ontwikkelen van kennis bezig maar leren onze leerlingen ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. Wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: de leerkracht als TOEKOMSTMAKER


  Onze OPSPOOR kernwaarden
  We werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze organisatie. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
  We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We tonen meesterschap in wat we doen.


  Kernwaarden KC Wheermolen: 
  Naast de OPSPOOR kernwaarden, heeft KC Wheermolen ook kernwaarden die specifiek voor onze locatie gelden.
   
 • WERELDWIJS
  Identiteit: Binnen een vreedzame, veilige en duurzame omgeving praten we met wederzijds respect over en met elkaar. We stimuleren zelfredzaamheid en weerbaarheid, zodat een ieder met zelfvertrouwen de toekomst in de wereldse samenleving tegemoet gaat.
  Leren:De kinderen hebben vertrouwen, een onderzoekende houding en voldoende zelfkennis. Zij passen dit toe om te leren. Ze dragen zorg voor elkaar en hun leefomgeving.
  Lesgeven:De medewerkers zorgen voor een stevige basis door aandacht voor relatie, basisvaardigheden en talentontwikkeling. Zij maken hierbij gebruik van de wereld.
   
 • EIGENHEID
  Identiteit: We waarderen, accepteren en zijn nieuwsgierig naar onderlinge verschillen binnen ons kindcentrum. We maken creatief gebruik van ieders kwaliteiten.
  Leren:De kinderen hebben zicht op hun eigen kwaliteiten en talenten. Hierdoor leren ze gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en die van elkaar.
  Lesgeven:De medewerkers stimuleren de zelfontwikkeling van kinderen en houden hierbij rekening met verschillen en maken hier gebruik van. Kansengelijkheid vraagt soms om ongelijke behandeling. 
   
 • DOELGERICHT
  Identiteit: Met het einddoel voor ogen, zorgen we ervoor dat een ieder succes ervaart, groei doormaakt en autonoom is. We vieren de successen!
  Leren:De kinderen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling door het stellen van passende doelen: Ze weten wat ze leren en waarom. Ieder kind ervaart succes en competentie.
  Lesgeven:De medewerkers hebben hoge verwachtingen en maken vanuit meesterschap keuzes om het doel te behalen. Hierbij werken zij planmatig maken zij gebruik van het EDI- instructiemodel binnen de rijke leeromgeving.

Meer weten?
We vertellen u graag hoe wij praktisch invulling geven aan ons onderwijs. Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding en een gesprek met de directeur.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs, download dan hier de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."