Onze visie

OBS Wheermolen = Wherelds: verschil mag er zijn
 
Wij zijn een openbare school waar kinderen in een veilige omgeving op hun eigen niveau vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst goed kunnen gebruiken. Zodat ze later kunnen worden wat ze willen worden!

We richten ons op de unieke situatie van de individuele leerling en stimuleren hem/haar op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied. Wat heeft hij (of zij) nodig om zich veilig te voelen en om succes te ervaren? De leerling is zelf medeverantwoordelijk voor wát en hóe hij wil leren. Dat noemen we het eigen leerproces. De leerkracht reikt de benodigde kennis aan en coacht de leerling in zijn ontwikkeling. Als het nodig is bieden wij de kinderen extra zorg en begeleiding. De ouders worden door ons actief betrokken: samen met hen bieden we de beste leerervaring voor een kind. 

Wij zijn trots op de diversiteit van onze leerlingen. Iedereen is welkom bij ons: dik/dun, groot/klein, in Nederland geboren of niet. Wij leren en spelen samen met elkaar, met wederzijds respect voor wie je bent ongeacht je sociaal-maatschappelijke achtergrond.
  
Onze beloften aan ouders en leerlingen
  • Kinderen zijn (meer) zelfstandig, zelfredzaam, betrokken bij het eigen leerproces en zijn in staat samenwerkend te leren. De kinderen voldoen, binnen hun eigen mogelijkheden, aan vaardigheden die zij nu en in de toekomst nodig hebben, zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren en informatie verwerven en verwerken. Hierbij worden ICT middelen effectief en zinvol ingezet.
  • De leerkrachten, kinderen en ouders zijn samen (meer) verantwoordelijk voor een veilige en prettige sfeer. Uit alle kinderen wordt gehaald wat erin zit ten aanzien van vaardigheden en cognitieve ontwikkeling.
  • Op obs Wheermolen hebben wij een open cultuur waarin systematisch verdieping wordt gegeven op verschillende leergebieden. Leerkrachten hebben hierbij een begeleidende rol en gebruiken diverse methodes als bron.
Meer weten?

We vertellen u graag hoe wij praktisch invulling geven aan ons onderwijs. Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding en een gesprek met de directeur.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs, download dan hier de informatiegids.

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."