Aanmelden en inschrijven

Maak een weloverwogen keuze.
Wij begrijpen dat het belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken voor de basisschool van uw kind. Uw kind brengt immers zo'n 8 jaar door op de de basisschool!
Met die reden nemen wij graag de tijd voor een informatief gesprek welke gecombineerd wordt met een rondleiding door de directie.

Tijdens dit gesprek vertellen wij wat u van ons kunt verwachten van het onderwijs binnen het kindcentrum. U kunt uw vragen over het onderwijs stellen en u maakt door middel van een rondleiding kennis met ons gebouw, de kinderen en de medewerker. Wanneer u onder onderwijstijd komt, proeft u de sfeer en kunt u bepalen of Wheermolen een passende plek is voor u en uw kind.

Brochure en aanmeldformulier 
Tijdens de afspraak ontvangt u onze brochure en een aanmeldformulier. Wij vragen u deze z.s.m. ingevuld te retourneren. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier kunt u een voorlopige bevestiging van aanmelding verwachten. 

Wennen
Zo'n 2 maanden voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door één van de intern begeleiders uitgenodigd voor een kennismaking. Zij maken afspraken over de 3 wenochtenden met u. 

Zij-instromers 
Wij streven ernaar om al onze kinderen een passende onderwijs en opvangplek te bieden en stellen onze groepen elk jaar opnieuw met zorg samen. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld. 

U kunt een afspraak maken voor informatie en rondleiding door:
  • vul het contactformulier in
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-423648
  • een mail te sturen naar: directie.kcwheermolen@opspoor.nl
Broertjes & zusjes
Wij vragen u broertjes en zusjes zo snel mogelijk bij ons aan te melden in het geval u gegarandeerd wil zijn van een onderwijsplek op Wheermolen. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij de directie of intern begeleider van Wheermolen of leerkracht van uw kind.  

Peuteropvang, Kinderdagverblijf en BSO
Wilt u uw kindje aanmelden voor peuteropvang Wheermolen, kinderdagverblijf Wheermolen of BSO Wheermolen in ons Kindcentrum? 
Dan kunt u dat doen via de website van Stichting Kinderopvang Purmerend.
Ook als u specifiek een rondleiding of meer informatie voor het kinderdagverblijf, de BSO of de peuteropvang wilt, kunt u contact opnemen met SKOP.

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."