Rondleiding en aanmelden


Wilt u meer weten? Kom dan op een van onze rondleidingen
Wilt u ons kindcentrum eens uitgebreid komen bekijken en alle benodigde informatie van de directie te horen krijgen? Vul dan het contactformulier in. Rondleidingen worden in het Nederlands gegeven.


Interesse? 
Bent u enthousiast over KC Wheermolen? Dan kunt u uw zoon/dochter vanaf 3 jaar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor dit formulier aanmeldformulier invullen en bij ons afgeven of per email sturen aan directie.kcwheermolen@opspoor.nl
U kunt het formulier ook geprint ophalen bij onze administratie en ingevuld weer inleveren.


Vooraanmelding
Wilt u echter niet wachten met de aanmelding tot uw kind 3 jaar is, dan kunt u uw belangstelling voor onze school ook al kenbaar maken via dit vooraanmeldformulier.
Ook dit formulier is geprint op te halen bij onze administratie.
Aan deze vooraanmelding kunnen echter geen rechten ontleend worden. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de vooraanmelding per e-mail.


Hoe nu verder? 
Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw aanmeldformulier (vanaf 3 jaar) zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met de intern begeleider van onze school waar u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen en samen het aanmeldformulier doorgenomen kan worden.
Mocht tijdens dit gesprek naar voren komen dat uw kind toch meer begeleiding of ondersteuning nodig heeft, dan wordt in overleg met de directeur en met u gekeken naar een eventueel alternatief programma of een andere school binnen ons bestuur met een beter passend aanbod bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind. 


Kan ieder kind onze school bezoeken? 
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. We doorlopen de aanmeldprocedure altijd zorgvuldig, zodat elk kind uiteindelijk op een passende plek terecht komt.
 

Zij-instroom
Als uw zoon/dochter al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons aanmelden i.v.m. een verhuizing of een overstap naar een andere school dan nodigen wij u na ontvangst van het aanmeldformulier ook altijd eerst uit voor een gesprek. Tevens is een overdracht van de vorige school noodzakelijk. Dit contact zal de intern begeleider van de school initiëren. 


Toelatingsbeleid 
Om te bepalen of het mogelijk is om uw kind in te schrijven, letten wij met name op de volgende criteria:

  • Uw kind dient zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een 'ongelukje' kunnen hebben. 

  • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opname-capaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte (max 28 leerlingen in een groep); ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor. 

  • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de Arbo- richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen. 

  • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school over voldoende specifieke deskundigheid te beschikken om adequate en passende begeleiding/ondersteuning te kunnen bieden. 

Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal tevens contact worden gezocht met het schoolbestuur OPSPOOR. In nauw overleg met u als ouder zal er gezamenlijk naar een school met een beter passend aanbod worden gezocht.  


Wachtlijst  
Door de vele inschrijvingen hebben wij het besluit moeten nemen om te gaan werken met een wachtlijst.
Voor schooljaar (2024-2025) geldt dit voor de groepen 2-3-4-5 en kinderen die geboren zijn in 2020 en nog in 2024 naar groep 1 gaan.

Hoewel wij elk kind een onderwijsplek naar keuze gunnen, moeten wij deze keuze maken om de veiligheid van onze kinderen en de kwaliteit van onderwijs die past bij onze visie te kunnen waarborgen.
Mochten er gedurende het schooljaar onderwijsplekken vrij komen, worden de ouders van de kinderen die op de wachtlijst staan gebeld in onderstaande volgorde. Vervolgens wordt de reguliere aanmeldprocedure gevolgd:

1- broertjes/zusjes van kinderen die al op KC Wheermolen naar school gaan.
2- op volgorde van aanmeldingsdatum.Peuteropvang, Kinderdagverblijf en BSO
Wilt u uw kind aanmelden voor peuteropvang Wheermolen, kinderdagverblijf Wheermolen of BSO Wheermolen in ons Kindcentrum? 
Dan kunt u dat doen via de website van Stichting Kinderopvang Purmerend.
Ook als u specifiek een rondleiding of meer informatie voor het kinderdagverblijf, de BSO of de peuteropvang wilt, kunt u contact opnemen met SKOP.

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."