Meesterschap

We halen eruit wat er in zit
Je komt op school om te leren en de wereld te leren kennen. Wij bereiden de leerlingen voor op voortgezet onderwijs dat past bij de aanleg, persoonlijkheid en vaardigheden van elk kind.  Hierbij zorgen wij ervoor dat we de leerlingen de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen op allerlei ontwikkelingsgebieden. Taakvakken zoals lezen en rekenen zijn belangrijk, maar bij ons zijn bijvoorbeeld beweging en creativiteit ook belangrijk. We doen dat vanuit een krachtige en inspirerende leeromgeving, rekening houdend met de mogelijkheden van ieder kind. Met deze kennis en vaardigheden ben jij straks klaar voor jouw toekomst! 
 
 

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."