Vreedzame School Mediatoren

29-09-2020
Vandaag ontvingen de nieuwe mediatoren hun diploma en herkenbare hesje op het podium.
De afgelopen weken hebben zij de training gevolgd en zijn nu klaar voor het bemiddelen bij conflicten in de pauzes.
Gefeliciteerd!

Leerlingen aan het woord

"In de klassen zitten niet te veel en niet te weinig kinderen."

"Als je je niet fijn voelt kun je altijd naar leraren gaan en dat is best fijn."