Vreedzame School Mediatoren

29-09-2020
Vandaag ontvingen de nieuwe mediatoren hun diploma en herkenbare hesje op het podium.
De afgelopen weken hebben zij de training gevolgd en zijn nu klaar voor het bemiddelen bij conflicten in de pauzes.
Gefeliciteerd!

Ouders aan het woord

"Er is een stabiel team leerkrachten dat er altijd is voor mijn kind."

"De aandacht die er voor lezen is, vind ik belangrijk. Het is fijn dat de vriendjes uit de buurt ook naar de Wheermolenschool gaan."