Opening kindcentrum Wheermolen januari 2023

11-01-2023

Maandag 9 januari 2023 vond de feestelijke opening plaats van KC Wheermolen met de leerlingen, ouders, het team en het college van bestuur van OPSPOOR. Om het kindcentrum officieel te openen werd het nieuwe schoollied gezongen en een mooi lint doorgeknipt met een reuzenschaar! 
Als kers op de taart kregen alle leerlingen een heerlijk taartje met het nieuwe logo!

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie van het prachtige gebouw!

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."