Verbinden

Zien en gezien worden in onze school
De Wheermolen is een school met veel diversiteit en we kijken goed naar de sociaal-maatschappelijk achtergrond van onze leerlingen. We zijn er trots op dat er leerlingen met meer dan 40 verschillende nationaliteiten op onze school zitten! 

We leren de kinderen dat ze onderdeel zijn van de samenleving en dat we deze samenleving samen maken. De school kan dit alleen doen in samenwerking met de ouders. Leerlingen, ouders en schoolteam  creëren samen de voorwaarden waarop het kind in staat wordt gesteld om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid te leren.

Wij zijn een Vreedzame school met een veilig en ordelijk leer- en werkklimaat. Wij hebben respect voor elkaar. We staan open voor elkaar en kunnen ons goed inleven in de ander. We bieden structuur en zijn consequent in ons handelen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen: voor ons vanzelfsprekend! 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school, veel mensen denken dan dat het alleen maar leren is. "

"Maar we hebben het ook veel over gevoelens en pesten et cetera omdat we een Vreedzame School zijn. En we kunnen ook lekker buiten spelen op het grote schoolplein."