Vertrouwen

Bij ons kun je zijn wie je bent!
Vertrouwen krijg je onder andere door het vergroten van de zelfstandigheid. Dat betekent dat je zelf vaardigheden en strategieën om te leren kunt toepassen. Je kunt op jezelf reflecteren en ziet oorzaak en gevolg van je eigen handelen. Je maakt zelf keuzes en bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en gedrag. Leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving spelen daarbij allemaal een eigen rol. Het resultaat is gemotiveerde leerlingen die zelfstandig aan het (eigen) werk zijn met een begeleidende rol voor de leerkracht en ouders. Dat schept vertrouwen op een goede toekomst in onze 21e eeuwse samenleving.
 

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."