Vertrouwen

Bij ons kun je zijn wie je bent!
Vertrouwen krijg je onder andere door het vergroten van de zelfstandigheid. Dat betekent dat je zelf vaardigheden en strategieën om te leren kunt toepassen. Je kunt op jezelf reflecteren en ziet oorzaak en gevolg van je eigen handelen. Je maakt zelf keuzes en bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en gedrag. Leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving spelen daarbij allemaal een eigen rol. Het resultaat is gemotiveerde leerlingen die zelfstandig aan het (eigen) werk zijn met een begeleidende rol voor de leerkracht en ouders. Dat schept vertrouwen op een goede toekomst in onze 21e eeuwse samenleving.
 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school, veel mensen denken dan dat het alleen maar leren is. "

"Maar we hebben het ook veel over gevoelens en pesten et cetera omdat we een Vreedzame School zijn. En we kunnen ook lekker buiten spelen op het grote schoolplein."